Erfaren Dynamics 365-konsulent
Job reference DA 81

*
*
*
*
*
*
*
*
Skriftligt samtykke til opbevaring af din ansøgning op til 6 måneder
Ifølge lov nummer 429 af 31/05/2000 om behandling af personoplysninger, skal vi have dit skriftlige samtykke til at opbevare de oplysninger der fremgår af dit CV, et eventuelt interview, og resultater af eventuelle test. Samme lov og datatilsynet fastlægger endvidere, at vi også skal have din skriftlige tilladelse til at videregive de nævnte oplysninger. Så ved at underskrive denne side, giver du denne organisation tilladelse til at have dig registreret i vor emnebank, samt mulighed for, efter forudgående accept, at videregive disse informationer i forbindelse med en stillingsbesættelse.
Såfremt vi ikke har dit samtykke, vil der ikke ske nogen registrering i vor emnebank, og informationerne vil blive makuleret.
Du kan naturligvis, til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til vor registrering. Vi udsender efter 5 måneder en mail til dig, hvor du igen skal give samtykke til at fortsat at være i databasen – hvis vi ikke modtager denne samtykke senest inden 6 måneder efter din ansøgning – vil denne blive slettet. Hvis du giver samtykke vil vi bibeholde din ansøgning i endnu 5 mdr. hvorefter processen vil gentage sig.
Alle procedurer omkring opbevaring af personoplysninger, er godkendt og registreret hos organisationen du søger hos.
*
JaNej